Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY  När du besöker phonealone.dk anförtror du oss viss information. Denna personuppgiftspolicy är avsedd att hjälpa dig förstå vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den. Detta är viktigt, inte bara för att säkra säkerheten för dina personuppgifter utan också för att säkerställa att PhoneAlone ApS lever upp till och är i överensstämmelse med personuppgiftsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.  Personuppgiftspolicyn gäller följande domän: phonealone.dk     VAD ÄR PERSONUPPGIFTSFÖRORDNINGEN?  Juridiskt sett är GDPR en EU-förordning som syftar till att stärka och förena dataskyddsregler och rättigheter till förmån för EU-medborgare. Med andra ord syftar det till att ge tillbaka kontroll över personuppgifter till användarna.     Även om detta är goda nyheter för individer, ställer det till komplexa problem för företag.     De nya reglerna gäller alla organisationer (av alla storlekar) som tillhandahåller varor och tjänster till EU och webbplatser som använder spårningsteknik (som cookies eller spårningspixlar) för att övervaka EU-användarens beteende.     I de många fallen anses datainsamling, hur obetydlig den än är, kräva ett giltigt samtycke. Enligt personuppgiftsförordningen kan samtycke inte underförstås eller härledas ur en persons handlingar. Giltigt samtycke måste i stället vara specifikt för de uppgifter som samlas in, genom en bekräftad åtgärd som är entydig.   
  1. Personlig information – Vad vi samlar in och varför
  PhoneAlone erbjuder vissa webbplatsfunktioner, tjänster, applikationer och verktyg som endast är tillgängliga genom användning av spårningsteknikerna som nämns nedan. Du kan alltid blockera, ta bort eller inaktivera dessa tekniker om din webbläsare, installerade applikation eller enhet tillåter det. Om du väljer att avböja cookies eller annan liknande teknik, kanske du inte kan använda vissa webbplatsfunktioner, tjänster, applikationer eller verktyg.    I allmänhet tillåter dessa tekniker att vår webbplats, tjänster, applikationer och verktyg sparar och lagrar relevant information i din webbläsare eller enhet för att senare identifiera dig i relation till våra servrar eller interna system. I tillämpliga fall skyddar vi våra cookies och annan liknande teknik för att säkerställa att endast vi och/eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer kan tolka dem genom att tilldela dem en unik identifiering som endast är utformad för vår tolkning.    Denna webbplats samlar in och använder personlig information för följande ändamål:    Google Analytics  Vi har anonymiserat din IP-adress med Google så att du är anonym med Google när du besöker vår webbplats.  Liksom de flesta webbplatser använder den här webbplatsen Google Analytics (GA) för att spåra användarbeteende. Vi använder dessa uppgifter för att fastställa antalet personer som använder vår webbplats för att bättre förstå hur de hittar och använder vår webbplats och för att se deras resa genom webbplatsen.  Även om GA registrerar data som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av denna information dig personligen för varken Google eller oss. GA registrerar endast din IP-adress i anonymiserad form.  GA använder cookies, vars information finns i Googles utvecklingsguider. För din information använder vår webbplats analytics.js implementeringen av GA. Vi har valt att besökshistoriken på vår hemsida inte upphör att gälla.  Att inaktivera cookies i din webbläsare förhindrar GA från att spåra dina besök på sidor på denna webbplats.    Google Tag Manager  Vi strävar ständigt efter att förbättra kundupplevelsen på vår webbplats genom att ge besökarna mer personlig och riktad information. För att göra detta använder vi Google Tag Manager (GTM).  GTM är en bit kod som hjälper oss att spåra användarbeteende på vår webbplats och sedan skickar data till vårt Google Analytics-konto. Då finns datan i Google Analytics, så vi kan granska och utvärdera dem i förhållande till potentiella förbättringar och förändringar på webbplatsen.  Vi anser att Google är en tredje parts databehandlare (se avsnitt 2 nedan).  Läs mer om Google Tag Manager här.    Besök hemsida  När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande personuppgifter om dig och din användning av webbplatsen:   
  • IP-adress
Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, riktad marknadsföring, inklusive marknadsföring via Facebook och Google etc. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska tillvarata våra intressen av att förbättra webbplatsen och visa dig relevant innehåll.  Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter baseras på intresseavvägningsregeln i EU:s personuppgiftsförordning. 6 stycken. 1, litra f. Informationen överförs inte till tredjeländer utanför EU/EES och vi kan komma åt besökshistoriken via Google Analytics permanent.     Kontakta och registrera dig- och ladda ner formulär  Skulle du välja att kontakta oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller ladda ner ”gated content” från vår hemsida, kommer informationen du anger att sparas och skickas i ett mejl via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Informationen i formuläret kommer att lagras i databasen i WordPress (Vår webbplatsdatabas). Uppgifterna kommer sedan att länkas till ett befintligt konto med en liknande e-post eller skapas som en ny kontakt. Data sparas tills du specifikt vill att den ska raderas. Om uppgifterna handlar om framtida eller befintliga beställningar, eller de omfattas av lagstiftning, sparas informationen i minst 5 år. Syftet är att kunna behandla din förfrågan, och uppgifterna överförs inte till tredje land utanför EU/EES. Informationen lagras tills du ber oss radera datan i vårt system. Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån intresseavvägningsregeln i EU:s personuppgiftsförordning. 6 stycken. 1, litra f.    E-post nyhetsbrev  När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in följande information:   
  • Navn
  • E-post
  • Företag (Gäller bara om du kommer från en verksamhet)
  Syftet är att kunna leverera nyhetsbrev till dig, och dina uppgifter lagras så länge du önskar få vårt nyhetsbrev. Informationen överförs inte till tredjeländer utanför EU/EES.    Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post kommer e-postadressen du anmäler dig med att skickas till SendGrid, vilket säkerställer att posten inte hamnar i oönskad post. Vi anser SendGrid att vara en tredje parts databehandlare. Förutom SendGrid kommer din e-post också att lagras i e-postmottagardatabasen i WordPress.  Din e-postadress kommer att finnas kvar i vår egen – och i SendGrids databas så länge vi fortsätter att använda SendGrid-tjänster för e-postmarknadsföring, eller tills du specifikt vill bli borttagen från listan. Du kan avregistrera dig via avregistreringslänken i de nyhetsbrev vi skickar dig via e-post. När du begär avregistrering via e-post, använd det e-postkonto du använde för att registrera dig. Medan din e-postadress är registrerad kommer du att få periodiska nyhetsbrev (ungefär en gång i månaden) via e-post från oss. Våra nyhetsbrev informerar dig bl.a. på ämnen inom CMS-system, online-marknadsföring och annan marknadsföring, samt aktiviteter vi håller i och annan information inom vårt affärsområde.  Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån intresseavvägningsregeln i EU:s personuppgiftsförordning. 6 stycken. 1, litra f.    Cookies  Vi behandlar information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den mån IP-adresser eller liknande identifierare anses vara personlig information enligt lokal lagstiftning, behandlar vi även dessa identifierare som personlig information.  På liknande sätt, i den mån icke-personlig information kombineras med personlig information, behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vår dynamiska webbplats använder en mängd olika cookies. För mer information – se PhoneAlones cookiepolicy.    Våra tredje parts databehandlare  Vi använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter på våra vägnar. Dessa tredje parter har valts ut noggrant och alla följer lagstiftningen i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2018 (GDPR).    Google (Privacy Policy)    Dataintrång  Vi kommer att rapportera alla olagliga dataintrång i denna webbplats-databas eller databaser från någon av våra tredje parts databehandlare till relevanta personer eller myndigheter inom 72 timmar efter intrånget, om det visar sig att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har riskerats.    
  1. Personuppgiftsansvariga 
  Personuppgiftsansvariga för denna webbplats är: PhoneAlone.dk    PhoneAlone ApS  CVR: 41091940  Birkedommervej 31  2400 Köpenhamn NW  Telefon: +45 30 66 93 73  E-post: info@phonealone.dk  www.phonealone.dk     Säkerhet  Vi använder rimliga medel för att skydda din personliga information på vår webbplattform. Internetet är inte en 100% säker miljö, och därför kan vi inte säkra eller garantera bl.a. säkerheten för den information du skickar till os via blanketter från vår webbplats, och därför får du inte skicka känslig och/eller konfidentiell information i dina e-postmeddelanden till oss. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt säkerhetsarbete, eftersom internet ständigt utvecklas.     Rätt till tillgång och att bli glömd  Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, att få de personuppgifter vi har om dig rättade och uppdaterade samt att få raderade eller anonymiserade de personuppgifter vi har registrerat om dig.    Vidare har du i vissa fall rätt att få dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt att få begränsad behandlingen får vi i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att ett rättsanspråk kan fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen. I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter och i vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.     Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta online på vår hemsida.    Vänligen kontakta oss om du vill begära tillgång till dina personuppgifter som är lagrade i våra databaser, eller om du vill att dina personuppgifter ”raderas” från våra databaser. Vi raderar eller anonymiserar som utgångspunkt all information som vi enligt lag inte är skyldiga att lagra, dock förbehåller vi oss rätten till genom information om ingående av avtalsunderlag, specifikation av tjänster och annan information om handelsfrågor som kan vara av betydelse till uppgiftslösningens utförande, lösning, resultat och handelsrelationer.    Vi kommer att svara utan onödigt dröjsmål (och i alla fall inom en månad efter att vi mottagit din begäran, även om detta kan förlängas i vissa fall).    PhoneAlone ApS  CVR: 41091940  Birkedommervej 31  2400 København NV  Telefon: +45 71 41 41 71  E-mail:info@phonealone.dk  www.phonealone.dk    När en begäran om åtkomst/nedladdning har tagits emot har vi ett dedikerat team som vill svara på frågan eller begäran som vi har fått. Om din fråga eller förfrågan är mer omfattande än så, kan det vara nödvändigt att få mer information från dig.     Frågor om personuppgiftspolicy  Om du har några frågor angående integritetspolicyn eller databehandlingen, eller om du vill klaga på ett eventuellt brott mot personuppgiftsförordningen, vänligen kontakta oss:    PhoneAlone ApS  CVR: 41091940  Birkedommervej 31  2400 København NV  Telefon: +45 71 41 41 71  E-mail:info@phonealone.dk www.phonealone.dk      När en fråga om integritetspolicy eller personuppgifter har mottagits har vi ett dedikerat team som vill svara på frågan eller begäran vi har fått. Om din fråga eller förfrågan är mer omfattande än så kan det vara nödvändigt att få mer information från dig.   
  1. Ändringar av personuppgiftspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Om vi ​​gör betydande ändringar kommer vi att meddela dig innan de träder i kraft, via vår webbplats eller på annat sätt, för att du ska kunna granska ändringarna. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att vi har publicerat eller meddelat ändringarna i policyn innebär att du accepterar den uppdaterade policyn.   
  1. Överklagande organ 
Du har rätt att lämna in ett klagomål till IMY (Integritetsskydds myndigheten) om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Se kontaktinformation och mer om tillgång till klagomål på IMYs hemsida www.imy.se 
Rulla till toppen
Vill veta mer?

Ring oss på
+45 60 70 59 75 eller skriv till gd@phonealone.dk

WORKSPACE EXPO PARIS

Workspace Expo Paris

Paris – Porte de Versailles 

Hall 1

Stand K56

March 26-28, 2024

Boka
Möte